[smartslider3 slider=2]

Welkom bij Segers Insurance Agency

 

Bij Segers Insurance Agency kunt u terecht met verzekeringsvragen. Zo verzorgen wij op een efficiënte manier de verzekeringen en delen wij onze kennis over risico’s. Wij werken met verschillende verzekeringsmaatschappijen om onze relaties te voorzien van particuliere- en zakelijke verzekeringen.

Particuliere verzekeringen
Wij bieden u een totaalpakket aan schadeverzekeringen met uitstekende voorwaarden tegen concurrerende premies.

Zakelijke verzekeringen
Wij zijn gespecialiseerd in het leveren van maatwerk oplossingen aan (non) profit organisaties en start-ups.

Maatschap, Stichting & Vereniging

In bovengenoemde rechtsvormen bieden wij oplossingen aan voor arbeidsongeschiktheid, brand, personeel en aansprakelijkheid.

Verzekeraars o.a. in samenwerking met een serviceprovider

allianz
unigarant
goudse
hdi
das
arag
logo_turien_co
asr
nationale-nederlanden
bovemij
avero
europeesche
chubb 2.0

Digitaal dossier

 

Het Digitaal Dossier is een online omgeving waarmee u alles over uw verzekeringen en afspraken kunt bekijken.

 

In het dossier kunt u de poliscontracten en een polisoverzicht downloaden. Het is ook mogelijk om een schade te melden.

1

Veelgestelde vragen

Is Segers Insurance Agency betrouwbaar en deskundig?
Ja. Wij voldoen aan de eisen die de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) stelt. Het gaat om eisen op het gebied van vakbekwaamheid, integriteit, financiële betrouwbaarheid en transparantie. Wij beschikken over de benodigde vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ons kantoor is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12044182 en bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64497267.

Klachtenprocedure
Uiteraard doen wij er alles aan om u tot volle tevredenheid van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan ons te melden. Wij zullen uw klacht zorgvuldig behandelen. Als u vindt dat uw klacht niet naar behoren is afgehandeld, kunt u uw klacht met betrekking tot onze dienstverlening voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

Hoe gaat Segers Insurance Agency te werk?
Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvende afspraak op locatie. Een goed advies begint met een inventarisatie van uw huidige (financiële) situatie. Deze gegevens worden bewaard in uw persoonlijk dossier. Vervolgens stelt de adviseur samen met u vast wat uw wensen en behoeften zijn. Bij bepaalde risicovolle producten zullen wij uw situatie schriftelijk vastleggen en een Klantprofiel opstellen. Nadat wij dit met u hebben ingevuld, zal zowel onze adviseur als u dit formulier ondertekenen. Wij geven gemotiveerd aan welke verzekering wij u adviseren te sluiten of welke risico's u misschien zelf kunt nemen.

Welke beloningsvormen worden er toegepast?
Wij ontvangen een provisievergoeding van de verzekeraar waar uw verzekering is gesloten. De provisie vormt een onderdeel van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Per 1 januari 2013 is de bovengenoemde vergoeding vorm van beloning voor bepaalde financiële producten bij de wet verboden. Bij advisering en bemiddeling in deze producten krijgt u rechtstreeks van ons een rekening op basis van een uurtarief. Een inschatting van deze vergoeding wordt vooraf met u besproken en vastgelegd in een opdrachtbevestiging. Wij zien ook mogelijkheden in een vaste abonnement fee per maand.

Welke diensten worden er geleverd?
Wij geven advies en bemiddelen in producten op het gebied van verzekeringen en employee benefits aan consumenten en bedrijven in Nederland. Een onderdeel van onze dienstverlening is risicomanagement. Het proces van risicomanagement bestaat in veel modellen uit zes stappen: doelstelling vaststellen, risico's identificeren, gevolgen inschatten, risico's beoordelen, risico's beheersen en monitoring.

Wat is een polis?
Een polis is een door de verzekeraar afgegeven akte waarin de verzekeringsovereenkomst schriftelijk wordt vastgelegd. De polis bestaat doorgaans uit een polisblad met bijlagen die de polisvoorwaarden en speciale clausules bevatten. Een clausule is een bepaling in een verzekeringsovereenkomst die tot doel heeft de dekking vanuit de polisvoorwaarden of de polis uit te breiden of te beperken.

Kan ik eenvoudig overstappen van intermediair?
Ja. Om de procedure van het oversluiten makkelijker te maken hebben wij een formulier ontworpen dat dient als makelaarsverklaring en intermediairswijziging. Wij verzorgen voor u de oversluitingen.

Hoe kan ik een schade melden?
U kunt een schade melden door gebruik te maken van onze schade pagina. Wij adviseren u de schade direct aan ons te melden. Het is mogelijk dat wij samen met u het schadeformulier invullen.

Segers Insurance Agency
Egeltjeslaar 20   (bezoek op afspraak)
4854GN Bavel

 

Postbus 35
4854 ZG Bavel
076-8895720 Kantoor
06-25279040 Bart Segers
info@segersinsurance.nl

Dienstenwijzer
Informatie die Segers Insurance Agency verstrekt of beschikbaar stelt over producten en diensten moet correct en duidelijk zijn en mag niet misleidend zijn. Hieronder kunt u onze Dienstenwijzer downloaden door op de PDF te klikken.

Contactformulier