Algemene Voorwaarden

Hierbij informeren wij u graag over het feit dat vanaf 1 oktober 2016 op al onze werkzaamheden algemene voorwaarden van toepassing zijn, derhalve ook op de tussen u en ons bestaande overeenkomsten. Door veranderingen in de wet en regelgeving wordt het behartigen van de belangen van onze relaties op het gebied van de financiële dienstverlening steeds complexer. Wij vinden het belangrijk dat al onze relaties weten onder welke condities wij onze werkzaamheden verrichten. Om die reden hebben wij algemene voorwaarden opgesteld. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze werkzaamheden die wij vanaf 1 oktober 2016 verrichten. Wij adviseren u deze voorwaarden te lezen. Mocht u zich niet kunnen verenigen met de inhoud van de voorwaarden dan verzoeken wij u ons hierover schriftelijk te berichten. Mocht u vragen hebben over deze algemene voorwaarden dan kunt u ons uiteraard altijd even bellen of emailen.


(Klik op logo)